Een Biontoloogmeet aan uw biofotonenhoe het met u gaat?
Wow, dat is een mond vol. Hieronder leggen wij u uit wat bovenstaand zinnetje betekent.

 Wat doet een Biontoloog?
Een Biontoloog werkt volgens de hieronder staande principes:

Het begrip Biontologie is op te splitsen in Bioen Ontologie en te vertalen als:

  • Bio, wat staat voorleven oftewel een levend wezen en
  • Ontologie is de leer van het zijn oftewel de huidige stand van zaken.

Inderdaad, het lijkt vrij vaag voor niet-medisch onderrichte mensen. Wat is ontologie nou precies?

Biontologie is dus de huidige stand van zaken in en rondom een lichaam, voor ons een cliënt.
We kijken dus niet alleen naar het lichaam, maar ook naar uw leefpatroon en geschiedenis. De mogelijke verstoorders van een gezonde balans benoemen we en bespreken we met u.

Wat zijn biofotonen?
Biofotonen zijn uiterst zwakke energetische lichtstralen, onzichtbaar voor het blote oog. Elk levend organisme straalt biofotonen uit, die met speciale apparatuur worden gemeten en beïnvloed.

Wetenschappelijk is aangetoond dat levende organismen via dit licht biochemische reacties in de cellen aansturen. Groei en stagnatie, differentiatie en uitwisseling van informatie tussen de cellen zijn dus gekoppeld aan licht. Onze cellen stralen licht uit met 100.000 impulsen per seconde. Van nature is dit licht krachtig gebundeld. De sterkte geeft informatie over de conditie van het gemeten organisme. Storende invloeden verzwakken het licht waardoor het een chaotisch karakter krijgt. Het gevolg is dat lichaamsfuncties verstoord raken en het zelfhelend vermogen ontregeld raakt, wat weer leidt tot ziekteverschijnselen.

Holistisch | Alles heeft met alles te maken
Biofotonen therapie combineert elektro-acupunctuur met natuurgeneeskunde als uitgangspunt. Oorzaak en gevolg worden bekeken vanuit samenhang (‘alles heeft met alles te maken’). Om tot conclusies en oplossingen te komen wordt de conditie van de meridianen en chakra’s, de 5-elementenleer, de orgaanklok, de emoties en metingen van de acupunctuurpunten ingezet, naast de ervaring van de therapeut.