Ordening en gezondheid tegenover chaos en ziekte

In de natuur vindt voortdurend entropie plaats. Entropie is zoiets als neiging tot chaos. Leven is alleen mogelijk door een hoge organisatiegraad. In alles wat leeft is dan ook een anti-entropisch principe aanwezig, een ordenende ‘kracht’. Dankzij deze ordenende werking is leven mogelijk. Zodra de ordening afneemt of verloren gaat worden we ziek.

De drager van deze ordenende kracht is het (laser)licht (m.a.w. biofotonen) in ons lichaam.