Nee. Thermografie kan -net als mammografie, MRI, echoscopie en zelfonderzoek – géén borstkanker vaststellen. Dat kan alleen met  weefselonderzoek na een biopt/punctie. Thermografie kan wél laten zien dat (een deel van) je borst een afwijking vertoont die aanleiding vormt voor verder onderzoek. Zo’n afwijking kan met thermografie dus al in een zeer vroeg stadium worden ontdekt. Zodra onze arts-thermoloog een hoog niveau van zorg constateert, verwijzen wij altijd door naar de huisarts.