Degenen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan.
Mensen met kunstmatige slangen, shunts, plastic bloedvaten of varkenshartkleppen.
Mannen die zijn gesteriliseerd (In sommige gevallen, want de manier van sterilisatie speelt een rol. Een dichtgeschroeide of -gebrande zaadleider maakt de betreffende man soms ongevoelig voor de biofotonen therapie).

Omdat het immuunsysteem door de biofotonen behandelingen zodanig goed hersteld wordt, stoot het lichaam de geïmplanteerde organen namelijk op een gegeven moment weer af.

Metalen onderdelen zoals pacemakers, schroeven en implantaten zoals kunstheupen en kunsthartkleppen vormen geen obstructie voor een behandeling. Dit geldt ook voor kunstlenzen, zoals bij een staaroperatie verkregen. Deze ‘niet organische onderdelen’ kunnen wel permanente storing veroorzaken, vanwege de lichaamsvreemde frequentie. Dit neemt niet weg dat er toch bepaalde verstoringen opgeheven kunnen worden, waardoor de algehele gezondheid alsnog aanzienlijk verbetert.

Bepaalde medicijnen zoals hormonen, corticosteroïden, maagzuurremmers en bloeddrukverlagers kunnen het zelf genezend vermogen afremmen. Behandeling is mogelijk, maar kost meer tijd.