De Groene Zusters zijn vrouwen. Een vrouwelijke thermograaf maakt dus jouw thermogram. Dit wordt vervolgens digitaal verzonden aan een gespecialiseerd arts-thermoloog voor de beoordeling.