Een biofotonen behandeling focust zich op het stimuleren van het immuunsysteem en het bevorderen van de lichaamseigen geneeskracht. Deze behandeling is dus geen symptoombestrijding, maar richt zich op de oorzaak van deze symptomen en haalt die daar waar mogelijk weg zodat het lichaam weer in balans komt en zichzelf kan genezen.

Tijdens de intake gebruiken we Biontologie om uw mogelijke verstoorders te vinden. Zodra die duidelijk zijn, zetten we biofotonen Therapie in om uw lichaam de mogelijkheid te geven weer zelf-genezend te worden en zo weer in een natuurlijke balans te komen. Veel mensen voelen zich na de eerste sessie al een stuk beter.

Alles heeft met elkaar te maken!

Biofotonen therapie combineert elektro-acupunctuur met natuurgeneeskunde als uitgangspunt. Oorzaak en gevolg worden bekeken vanuit samenhang (“alles heeft met alles te maken”). Om tot conclusies en oplossingen te komen wordt de conditie van de meridianen en chakra’s, de 5-elementenleer, de orgaanklok, de emoties en metingen van de acupunctuurpunten ingezet, naast de ervaring van de therapeut.

Steeds meer mensen hebben last van chronische vermoeidheid en blijvende gezondheidsklachten. Het toepassen van de vijf natuurgerichte principes omvat zowel lichamelijke als geestelijke zaken. De wisselwerking tussen lichaam en geest is groot. Vervuiling van het lichaam bijvoorbeeld, kan een fysieke oorzaak hebben, maak ook een geestelijke in de vorm van stress, verbittering of een traumatische ervaring.

Mijn werkwijze is gebaseerd op de verkregen medische kennis op Hbo-niveau en het toepassen van de Vijf natuurgerichte principes, waardoor een integrale diagnostiek en behandeling wordt verkregen. Door op deze manier te werken helpen wij uw zelfhelend vermogen te optimaliseren om zo uw lichaam weer in balans te brengen.

In principe kunnen alle functionele verstoringen worden behandeld, er worden echter geen reguliere diagnoses behandeld. Door middel van behandelingen met biofotonen therapie is het uiteindelijk het lichaam zelf dat voor genezing zorgt. Het herstelvermogen van het lichaam is enorm. Biofotonen therapie helpt simpelweg het immuunsysteem (herstelvermogen) weer in balans te brengen en te stimuleren.

Kort samengevat

  • Biontologie is de huidige stand van zaken in en rondom een lichaam.

  • Biofotonen zijn uiterst zwakke energetische lichtstralen.

  • Met een meetpen worden ca. 120 acupunctuurpunten gemeten op vingers en tenen.

  • De behandeling die daarop volgt bestaat uit het vasthouden van twee glasstaven en/of het plaatsen van de blote voeten op twee glazen platen.

  • Glaselementen zijn verbonden met de Chiren die trillingen doorgeeft.

  • Het is direct meetbaar of de behandeling aanslaat.

Tip!

  • Genoeg water drinken is belangrijk!

afspraak maken