Dyslexie, dyscalculie en aandachtsstoornissen e.d.

Uit jarenlange ervaring is gebleken dat dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD enz. hoofdzakelijk voorkomen doordat de hypofyse en de epifyse (pijnappelklier) niet goed samenwerken met als gevolg dat de hersenhelften niet goed geïntegreerd zijn.

De Chiren, het instrument waarmee de biofotonen behandeling gegeven wordt, beschikt over een speciaal ontwikkeld programma om dit te behandelen.