Elektron spin inversie

Atomen zien er ongeveer net zo uit als ons zonnestelsel. Ze hebben een kern en daaromheen draaien de elektronen, net zoals we het in het groot kennen met de zon en de planeten. Zoals de aarde ook om zijn eigen as draait, draaien de elektronen ook om de eigen as. Zij draaien met de klok mee. Bij Elektro Stress, welke ook wel Elektron Spin Inversie wordt genoemd, draaien de elektronen de verkeerde kant op.

Spin inversie behandelen

Dit is te corrigeren middels biofotonen therapie. Tijdens de behandeling wordt het lichaam en het aura dusdanig versterkt zodat de kans op een spin inversie steeds kleiner wordt.

Hoe kom je aan een spin inversie?

Veelal wordt deze veroorzaakt door een magneetveld dat sterk genoeg is om de elektronen tot stilstand te brengen en de andere richting in te bewegen. Er zijn de laatste tijd steeds meer magneetvelden om ons heen. Onze huizenbouw, elektrische leidingen, elektro- en bluetooth apparatuur, draadloze internet modems, gsm’s, computers en metaal in bedden etc. geven enorme magneetvelden af, hetzij van aardmagnetische danwel elektromagnetische of elektrische aard. De magnetron en inductiekookplaten zijn gebaseerd op koken met straling. Wie een maaltijd hiermee bereidt kan problemen met zijn/haar gezondheid krijgen.

Komt je dit bekend voor?

  • Na een goede nachtrust sta je nog vermoeid op

  • Je voelt dat je energie niveau laag is

  • Soms heb je zelfs van het ene op het andere moment “energie lekkage”

  • Er is een lichte druk boven je ogen merkbaar en je hebt last van duizelingen

  • Je bent vaak prikkelbaar en/of ongeduldig

  • Vooral bij grote winkelcentra word je snel vermoeid en moet je meestal gapen

Dan heb je waarschijnlijk een spin inversie!