FAQ items aan het laden...
FAQ Biontologie2018-07-20T08:27:32+00:00

Veel gestelde vragen

Biofotonen Therapie uitgelegd2018-07-20T08:23:59+00:00

Een Biontoloogmeet aan uw biofotonenhoe het met u gaat?
Wow, dat is een mond vol. Hieronder leggen wij u uit wat bovenstaand zinnetje betekent.

 Wat doet een Biontoloog?
Een Biontoloog werkt volgens de hieronder staande principes:

Het begrip Biontologie is op te splitsen in Bioen Ontologie en te vertalen als:

  • Bio, wat staat voorleven oftewel een levend wezen en
  • Ontologie is de leer van het zijn oftewel de huidige stand van zaken.

Inderdaad, het lijkt vrij vaag voor niet-medisch onderrichte mensen. Wat is ontologie nou precies?

Biontologie is dus de huidige stand van zaken in en rondom een lichaam, voor ons een cliënt.
We kijken dus niet alleen naar het lichaam, maar ook naar uw leefpatroon en geschiedenis. De mogelijke verstoorders van een gezonde balans benoemen we en bespreken we met u.

Wat zijn biofotonen?
Biofotonen zijn uiterst zwakke energetische lichtstralen, onzichtbaar voor het blote oog. Elk levend organisme straalt biofotonen uit, die met speciale apparatuur worden gemeten en beïnvloed.

Wetenschappelijk is aangetoond dat levende organismen via dit licht biochemische reacties in de cellen aansturen. Groei en stagnatie, differentiatie en uitwisseling van informatie tussen de cellen zijn dus gekoppeld aan licht. Onze cellen stralen licht uit met 100.000 impulsen per seconde. Van nature is dit licht krachtig gebundeld. De sterkte geeft informatie over de conditie van het gemeten organisme. Storende invloeden verzwakken het licht waardoor het een chaotisch karakter krijgt. Het gevolg is dat lichaamsfuncties verstoord raken en het zelfhelend vermogen ontregeld raakt, wat weer leidt tot ziekteverschijnselen.

Holistisch | Alles heeft met alles te maken
Biofotonen therapie combineert elektro-acupunctuur met natuurgeneeskunde als uitgangspunt. Oorzaak en gevolg worden bekeken vanuit samenhang (‘alles heeft met alles te maken’). Om tot conclusies en oplossingen te komen wordt de conditie van de meridianen en chakra’s, de 5-elementenleer, de orgaanklok, de emoties en metingen van de acupunctuurpunten ingezet, naast de ervaring van de therapeut.

Gezondheid of ziekte?2018-07-20T08:23:37+00:00

Ordening en gezondheid tegenover chaos en ziekte

In de natuur vindt voortdurend entropie plaats. Entropie is zoiets als neiging tot chaos. Leven is alleen mogelijk door een hoge organisatiegraad. In alles wat leeft is dan ook een anti-entropisch principe aanwezig, een ordenende ‘kracht’. Dankzij deze ordenende werking is leven mogelijk. Zodra de ordening afneemt of verloren gaat worden we ziek.

De drager van deze ordenende kracht is het (laser)licht (m.a.w. biofotonen) in ons lichaam.

Praktisch2018-07-20T08:23:16+00:00

Met een meetpen worden ca. 120 acupunctuurpunten gemeten op vingers en tenen. Zo wordt nagegaan welke organen en systemen van het lichaam verstoord kunnen zijn.

De behandeling die daarop volgt bestaat uit het vasthouden van twee glasstaven en/of het plaatsen van de blote voeten op twee glazen platen. Deze glaselementen zijn verbonden met de Chiren die trillingen doorgeeft. Via het biofeedback systeem wordt een trilling ingezet die tegengesteld is aan die van het verstoorde orgaan. Dit versterkt de juiste lichaamseigen frequenties en heft de verstoring op. Tot slot worden de acupunctuurpunten op handen en voeten opnieuw gemeten om te controleren of de eerder gemeten verstoringen werkelijk opgeheven zijn en het lichaam de balans heeft teruggepakt.

Het is dus direct meetbaar of de behandeling aanslaat. Bij aanhoudende verstoringen wordt de behandeling herhaald.

De eerste behandelsessie duurt ongeveer 1,5 uur. Volgende behandelingen ca. 1 uur. De behandeling is volkomen pijnloos en veilig en er worden geen medicijnen voorgeschreven.

Electron Spin inversie2018-07-20T08:24:56+00:00

Atomen zien er ongeveer net zo uit als ons zonnestelsel. Ze hebben een kern en daaromheen draaien de elektronen, net zoals we het in het groot kennen met de zon en de planeten. Zoals de aarde ook om zijn eigen as draait, draaien de elektronen ook om de eigen as. Zij draaien met de klok mee. Bij Elektro Stress, welke ook wel Elektron Spin Inversie wordt genoemd, draaien de elektronen de verkeerde kant op.

Spin inversie behandelen
Dit is te corrigeren middels biofotonen therapie. Tijdens de behandeling wordt het lichaam en het aura dusdanig versterkt zodat de kans op een spin inversie steeds kleiner wordt.

Hoe kom je aan een spin inversie?
Veelal wordt deze veroorzaakt door een magneetveld dat sterk genoeg is om de elektronen tot stilstand te brengen en de andere richting in te bewegen. Er zijn de laatste tijd steeds meer magneetvelden om ons heen. Onze huizenbouw, elektrische leidingen, elektro- en bluetooth apparatuur, draadloze internet modems, gsm’s, computers en metaal in bedden etc. geven enorme magneetvelden af, hetzij van aardmagnetische danwel elektromagnetische of elektrische aard. De magnetron en inductiekookplaten zijn gebaseerd op koken met straling. Wie een maaltijd hiermee bereidt kan problemen met zijn/haar gezondheid krijgen. .

Dyslexie, dyscalculie en aandacht stoornissen e.d.2018-07-20T08:25:37+00:00

Uit jarenlange ervaring is gebleken dat dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD enz. hoofdzakelijk voorkomen doordat de hypofyse en de epifyse (pijnappelklier) niet goed samenwerken met als gevolg dat de hersenhelften niet goed geïntegreerd zijn.

De Chiren, het instrument waarmee de biofotonen behandeling gegeven wordt, beschikt over een speciaal ontwikkeld programma om dit te behandelen.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
Ga naar de bovenkant