In deze video wordt uitgelegd hoe biofotonen therapie werkt.